زمان واریز شهریه:

 • شهریه هر ماه (با توجه به متغیربودنِ نوبت دوم شهریه) بین بیستم تا بیست‌ودوم ماه قمری واریز می‌شود؛

گزارش شهریه:

 • صورت‌پرداخت شهریه هر ماه را می‌توانید در این صفحه مشاهده بفرمایید؛

  • لطفا از مراجعه حضوری جهت پرسش ریزپرداخت خودداری کنید؛

  • مشاهده ریز واریز مخصوص طلاب مدرسه می‌باشد؛ ازاین‌رو

 • در صورت مغایرت مبلغ واریزی با مبلغ ثبت‌شده در آن صفحه، گزارش گردش حساب خود را از بانک دریافت کرده و به مسئول شهریه تحویل دهید؛

 • هرگونه سؤال یا اعتراض درباره قسط۲ (نسبت به مبلغ کسرشده و باقیمانده وام) را فقط به حسابداری مطرح کنید؛

ارسال پیامک شهریه:

 • جهت دریافت پیامک لحظه وایز شهریه، فرم این صفحه را تکمیل و ارسال کنید؛

 • پیامک‌ها در لحظۀ تحویلِ فایلِ واریزی به سیستم اینترنت‌بانک ارسال می‌شود، و ممکن است تا انتقال وجه به حساب شما، بین نیم تا دو ساعت فاصله شود؛

 • پیامک‌ها از طریق سامانۀ پیامک گروهی ارسال می‌شود و لزوماً به‌ِمعنی واریز شهریه به حساب شخصِ گیرنده نیست؛ زیرا ممکن است…

  • شهریۀ گیرندۀ پیام به جهت قسط صفر شده باشد؛

  • یا شهریه متوقف شده باشد که در این صورت باید به اتاق آموزش مراجعه شود؛

شماره‌حساب:

 • شهریه فقط به شماره‌حساب طلاب محترم واریز می‌شود؛

 • جهت اعلام یا تغییر شماره حساب یا شماره کارت، از فرم موجود در این صفحه استفاده کنید؛

 • در صورت ثبت شماره‌حساب بانک ملت (شماره ده رقمی) کارمزد از شهریه شما کسر نمی‌شود؛

 • در صورت ثبت شماره کارت سایر بانک‌ها (شماره شانزده‌رقمی)، برای هر واریز مبلغ ۵۰۰۰ریال از مبلغ شهریه کسر خواهد شد.