توضیحات:

• مبالغ ثبت‌شده در جدول، به تومان و با حذف سه‌صفر و مبالغ جمع، به ریال می‌باشد؛
• قسط۲ مربوط به حسابداری و وام کربلا می‌باشد؛
• در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، به آقای محمدآبادی مراجعه بفرمایید؛
• پیش از هرگونه پرسش یا اعتراض، محتویات اطلاعیه شهریه را مطالعه بفرمایید.

• این لیست به‌صورت ماهیانه (حدود بیستم هر ماه قمری) آپدیت شده و گزارش ماه پیشین حذف می‌شود.

کلیات واریز:

¶ شهریه آیت‌الله خامنه‌ای:

رتبه۱ متأهل رتبه۱ مجرد مقدمات متأهل مقدمات مجرد
۹۰

¶ شهریه آیت‌الله سیستانی:

ایرانی متأهل ایرانی مجرد متفرقه متأهل متفرقه مجرد مساعده متأهل مساعده مجرد
۱۵۰ ۷۵ ۱۵۰ ۷۵ ۹۰ ۴۵

¶ شهریه آیت‌الله وحید: ایرانی و غیرایرانی، متأهل و مجرد صدوپنجاه‌هزار ریال

¶ شهریه آیت‌الله صافی: سی‌هزار ریال اضافه به لیست رهبری (نقدی و واریزی)

ریز واریز:

گزارش شهریه ماه جمادی الثانیه

*****

۱٫ طلاب رسمی / متأهل
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رهبری صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط ۱ قسط ۲ غیبت غذا جمع حساب
۱ اچکان / اسماعیل ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۲ برزگر، محمد ابوالقاسم ۳ ۱۵۰ ۱۵               ۱،۶۸۰،۰۰۰ ملت
۳ بیات / مهدی ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۴ بیک خراسانی نیا / الیاس ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملی
۵ حکم‌آبادی / ابوالفضل ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۶ خاتمی مشهدی / سید سجاد ۳ ۱۵۰ ۱۵               ۱،۶۸۰،۰۰۰ ملت
۷ رنجبر / علی ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۸ روئیایی / سید جواد ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۹ زنجانی / سالار ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۱۰ سالار میل‌کاریز / محمدرضا ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۱۱ شب‌روی / سید علی ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۱۲ شریفی / علی ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۱۳ عطاری / محمدبهزاد ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت کارت
۱۴ محمدزاده / وحید ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۱۵ محمدی / علی غلامرضا ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۱۶ ملکی / محمدجواد ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۱۷ مومن‌زاده / سید محمد ۱۵۰ ۱۵               ۱،۶۵۰،۰۰۰ ملت
۱۸ نجیب باقرزاده / محمدحسین ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۱۹ نصیرالدینی / امیرحسین ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
                          –
                          –
۰ ۵۴ ۶۰۰ ۷۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰               ۷،۲۹۰،۰۰۰
۲٫ طلاب رسمی / مجرد
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رهبری صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط ۱ قسط ۲ غیبت غذا جمع حساب
۱ ابطحی / سید علی عبدالحمید ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۲ ال سیدان / محمدجواد ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۳ آقاسی‌زاده / محمد ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۴ آقامیرزایی / سید محمد ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۵ آهی / رضا ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۶ بامشکی / سید محمدمهدی ۹۰ ۳ ۷۵ ۱۵ ۱۰۰              ۲،۸۳۰،۰۰۰ ملی
۷ باهلی / نورالدین ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۸ باهوش / سید محمدرضا ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۹ بختیاری / محمدسجاد عباس ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۱۰ بوستانیان / سید حمیدرضا ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۱۱ پهلوان / علی ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۱۲ پهلوان / محمد ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ مهرایران
۱۳ ترقی‌نیا / علیرضا ۹۰ ۳ ۷۵ ۱۵ ۱۰۰              ۲،۸۳۰،۰۰۰ ملت
۱۴ ثنایی / علی ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ مهرایران
۱۵ جاهد / محمدحسین ۳ ۱۵                   ۱۸۰،۰۰۰ ملت کارت
۱۶ جعفری خیرآباد / هادی ۹۰ ۳ ۷۵ ۱۵ ۱۰۰              ۲،۸۳۰،۰۰۰ تجارت
۱۷ جلالی صادقیان / سید احسان ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملی
۱۸ حاجی قاضی تهرانی / حسن ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۱۹ حاجی قاضی تهرانی / حسین ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملی
۲۰ حاجی‌زاده / سجاد ۹۰ ۳ ۷۵ ۱۵ ۱۰۰              ۲،۸۳۰،۰۰۰ ملت
۲۱ حسن‌زاده / صدرا ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ مهرایران
۲۲ حسینی / سید محمد صادق ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ سپه (صادق)
۲۳ حسینی / سید محمد نصیر ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۲۴ حسینی / محسن جواد ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملی
۲۵ حشمت‌پور / محمدباقر ۹۰ ۳ ۷۵ ۱۵ ۱۰۰              ۲،۸۳۰،۰۰۰
۲۶ حق‌شناس / سید محمدرضا ۹۰ ۳ ۷۵ ۱۵ ۱۰۰              ۲،۸۳۰،۰۰۰ ملت
۲۷ حیدری / محمدمحسن ۹۰ ۳ ۷۵ ۱۵ ۱۰۰              ۲،۸۳۰،۰۰۰
۲۸ خبیری / علی ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۲۹ خزاعی / سید مجتبی ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۳۰ دربان مقامی / یوسف ۹۰ ۳ ۷۵ ۱۵ ۱۰۰              ۲،۸۳۰،۰۰۰ ملت
۳۱ دهقان‌زاده / جواد ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ مهرایران
۳۲ ربانی / سجاد ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۳۳ ربانی / علی ۹۰ ۳ ۷۵ ۱۵ ۱۰۰              ۲،۸۳۰،۰۰۰ ملت
۳۴ رجایی شوشتری / سید محمد ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۳۵ رحمتی شکیب / مهدی ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۳۶ رحمن‌نژاد / ابوالفضل ۹۰ ۳ ۷۵ ۱۵ ۱۰۰              ۲،۸۳۰،۰۰۰ ملت
۳۷ رحمن‌نژاد / محسن ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۳۸ رستمی / حسن ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۳۹ رضوی / سید احمد ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۴۰ رمزی / طاها ۹۰ ۳ ۷۵ ۱۵ ۱۰۰              ۲،۸۳۰،۰۰۰ ملت
۴۱ رمضانی / تقی ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۴۲ رمضانی / علیرضا ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۴۳ رنجبر / محمدمهدی ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۴۴ رهباردار / دانیال ۹۰ ۳ ۱۰۰               ۱،۹۳۰،۰۰۰
۴۵ رئوف حجار زرین / میثم ۹۰ ۳ ۷۵ ۱۵ ۱۰۰              ۲،۸۳۰،۰۰۰ ملت
۴۶ زارع سعدآباد / مرتضی ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۴۷ زره‌ساز / حسین ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۴۸ سادات فخر / سید علیرضا ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۴۹ سعادت بهشتی / سید مهدی ۹۰ ۳ ۷۵ ۱۵ ۱۰۰              ۲،۸۳۰،۰۰۰
۵۰ سلطانی / محمد ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۵۱ شاکرین / ابراهیم ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ مهرایران
۵۲ شعاعی / ابوالفضل ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۵۳ شفیعی احمدآبادی / مجید ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملی
۵۴ شیخی / علی ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ مهرایران
۵۵ صانع بایگی / جواد ۳ ۷۵ ۱۵ ۵۰                  ۴۳۰،۰۰۰ ملت (حسین)
۵۶ ضیایی / علی ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت کارت
۵۷ عباس‌نژاد / عباس ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۵۸ عباسی / احمد ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۵۹ عبدالمالکی / حسین ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ سپه
۶۰ عربشاهی / سید علی‌اکبر ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۶۱ علامی / محمدجواد ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۶۲ علی‌پور / سجاد ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت کارت
۶۳ غریب حسینی / محمدحسین ۹۰ ۳ ۷۵ ۱۵ ۱۰۰              ۲،۸۳۰،۰۰۰ ملت (محسن)
۶۴ فاضلی / سید علیرضا مهدی ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۶۵ فتاح / حسن ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ سپه
۶۶ فتاح / حسین ۹۰ ۳ ۷۵ ۱۵ ۱۰۰              ۲،۸۳۰،۰۰۰ ملت
۶۷ فیض‌الله / مهدی ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۶۸ قائن‌نژاد / مهدی ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملی
۶۹ قلی‌نسب / محمدسجاد ۹۰ ۳ ۷۵ ۱۵ ۱۰۰              ۲،۸۳۰،۰۰۰ ملت
۷۰ قنبرزاده / امیرحسین ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۷۱ کفاش سلیقه / محمدجواد ۳ ۱۵                   ۱۸۰،۰۰۰ ملت
۷۲ لطفی / رضا ۹۰ ۳ ۷۵ ۱۵ ۱۰۰              ۲،۸۳۰،۰۰۰ سپه
۷۳ مجتبوی / سید معین ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۷۴ مجتهد سیستانی / سید علی ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۷۵ مجیری طهرانی / مهدیار ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۷۶ محسنی خلیل‌آباد / محمد ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۷۷ محمدزاده / محمد ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۷۸ مروی بهادران / سجاد ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۷۹ مستجاب الدعوه / سید علیرضا ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ مهرایران
۸۰ مستجاب الدعوه / سید محمدحسین ۹۰ ۳ ۷۵ ۱۵ ۱۰۰              ۲،۸۳۰،۰۰۰ قوامین
۸۱ معلم / سید محمدصادق ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۸۲ مقدسان نیشابور / محمدحسن ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۸۳ مکارمی / محمدعرفان ۹۰ ۳ ۷۵ ۱۵ ۱۰۰              ۲،۸۳۰،۰۰۰ قوامین
۸۴ ملکی / محمدصادق ۹۰ ۳ ۷۵ ۱۵ ۱۰۰              ۲،۸۳۰،۰۰۰ ملی
۸۵ موسویان مقدم / سید هاشم ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۸۶ مومن‌زاده / سید رضا ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۸۷ مومن‌مقدم / مهدی ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت نشود
۸۸ مهربد / حسین ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۸۹ میلانی / سید محمد ۹۰ ۳ ۱۰۰               ۱،۹۳۰،۰۰۰
۹۰ ندایی / سعید ۳                    ۳۰،۰۰۰ ملت
۹۱ نژادیزد / مهدی ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۹۲ نمازی / محمد ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملی
۹۳ نورایی / سید محمدجواد ۹۰ ۳ ۷۵ ۱۵ ۱۰۰              ۲،۸۳۰،۰۰۰ ملت
۹۴ واحدی حیدریان / حسین ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۹۵ هاشمی نسری / سید مجتبی محمدمهدی ۳ ۷۵ ۱۵                  ۹۳۰،۰۰۰ ملت
۹۶ هاشمی‌نسب / سید امیررضا ۹۰ ۳ ۱۰۰               ۱،۹۳۰،۰۰۰
۹۷ هوشمند / مجتبی ۹۰ ۳ ۷۵ ۱۵ ۱۰۰              ۲،۸۳۰،۰۰۰ ملت
                          –
                          –
۲۲۵۰ ۲۹۱ ۵۷۰۰ ۱۱۷۰ ۲۵۰۰ ۰ ۰ ۵۰ ۰ ۰ ۰           ۱۱۸،۶۱۰،۰۰۰
۳٫ طلاب غیررسمی / متأهل / متفرقه
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رهبری صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط ۱ قسط ۲ غیبت غذا جمع حساب
۱ اعظمی / ظفرالحسن فیاض‌حسین ۱۵۰ ۱۵               ۱،۶۵۰،۰۰۰ سپه
۲ توسلی / سید احمد فرمان ۱۵۰ ۱۵               ۱،۶۵۰،۰۰۰ سپه
۳ جوادی / محمدجواد غلام‌محمد ۱۵۰ ۱۵               ۱،۶۵۰،۰۰۰ سپه
۴ رسولی / حمید مسعود ۱۵۰ ۱۵               ۱،۶۵۰،۰۰۰ ملت (نجیب)
۵ سجادی / سید حسین ۱۵۰ ۱۵               ۱،۶۵۰،۰۰۰ ملی
۶ محمدی / سید مصطفی سید سرور ۱۵۰ ۱۵               ۱،۶۵۰،۰۰۰ صادرات
۷ موسوی / سید عبدالله ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملی
                          –
                          –
۰ ۰ ۹۰۰ ۱۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰             ۱۰،۰۵۰،۰۰۰
۴٫ طلاب غیررسمی / مجرد / متفرقه
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رهبری صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط ۱ قسط ۲ غیبت غذا جمع حساب
۱ جعفری / غلام‌حسین محمدعلی ۷۵ ۱۵                   ۹۰۰،۰۰۰ ملت
۲ خاوری / علی‌اکبر غلام‌نبی ۷۵ ۱۵                   ۹۰۰،۰۰۰ ملت
۳ شریفی / لیاقت‌علی ۷۵ ۱۵                   ۹۰۰،۰۰۰ سپه
۴ عرفانی / احمدحسین محمدابراهیم ۷۵ ۱۵                   ۹۰۰،۰۰۰ سپه
۵ مهدوی / جعفر ۷۵ ۱۵                   ۹۰۰،۰۰۰ ملت
                          –
                          –
                          –
                          –
۰ ۰ ۳۷۵ ۷۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰              ۴،۵۰۰،۰۰۰
۵٫ طلاب غیررسمی / متأهل / مساعده
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رهبری صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط ۱ قسط ۲ غیبت غذا جمع حساب
۱ حسینی / سید باقر حیدر ۹۰ ۱۵               ۱،۰۵۰،۰۰۰ ملت
۰ ۰ ۹۰ ۱۵ ۰ ۰ ۰               ۱،۰۵۰،۰۰۰
۶٫ طلاب غیرایرانی / مجرد / مساعده
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر کد صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط ۱ قسط ۲ غیبت غذا جمع حساب
۱ ابراهیمی / مهدی محمدحسین ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ سپه
۲ احمد (رضوی) / سید یوسف عمران‌احمد ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ سپه
۳ احمداو / احمد نجف ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ ملت
۴ احمداو / مرتضی نجف ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ ملت
۵ احمداو / مرحمت نجف ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ ملت
۶ احمدی / محمد علیرضا ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ ملی
۷ انصاری / افتخارحسین غلام‌عباس ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ سپه
۸ انوری / عبدالرشید دلبر ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ سپه محسنی
۹ ایمانی / زائرحسن ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ سپه
۱۰ بالتی / احمد حسین ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ صادرات
۱۱ توسلی / حمید قاسم ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ سپه
۱۲ توسلی / مهدی یعقوب ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ ملت
۱۳ جوادی / غلام‌محمد محمدعلی                           – ملت
۱۴ حسین‌اف / خانلار ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰
۱۵ حسینی / سید جعفر ابراهیم ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ ملت
۱۶ حسینی / سید حسن موسی ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ سپه
۱۷ حسینی / سید حسن حسین ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ ملت (حسین‌علی)
۱۸ حسینی / سید حسن محمدعلی ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملت کارت
۱۹ حسینی / سید علی امان                           – سپه
۲۰ حسینی / سید محمدسعید عبدالصمد                           – ملت
۲۱ حسینی / سید مهدی عبدالصمد                           – ملت
۲۲ حسینی / محسن غلام ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ سپه
۲۳ حسینی / یاسین ابراهیم ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ ملت
۲۴ حق‌جو / باقر محمدقاسم                           – سپه
۲۵ حلیمی / علی‌اصغر علی‌یاور                           – صادرات
۲۶ خادمی / کاظم قربان ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ سپه
۲۷ رحیمی / محمدحسین                           – ملی
۲۸ رضازاده / حجت محمدسعید ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ سپه
۲۹ رضایی / حسن محمدامان ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ ملت (به‌نام توسلی)
۳۰ رضایی / مهدی محمد ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ سپه
۳۱ سعیدی / مهدی کاظم                           – ملت
۳۲ سوری‌سو / ابراهیم محمدسعید ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملی
۳۳ سید / شمس الدین (موسوی)                           – ملی
۳۴ شریفی / سید رضا حسین ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ سپه
۳۵ شمسی / شمشادعلی ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ سپه
۳۶ صابری / محمدجعفر محمدعلی                           – ملی
۳۷ صابری / محمدیونس حبیب‌الله ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ ملت کارت
۳۸ صادقی / سید مرتضی رضا ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ صادرات (به‌نام مجاهد)
۳۹ صالحی / سید مهدی محمد ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملی
۴۰ صداقت / حمیدالله ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰
۴۱ فردوسی / عادل‌عباس ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ سپه
۴۲ فهیمی / حسین عبدالله                           – ملت
۴۳ کراری / زهیرعباس محمدجواد ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ سپه
۴۴ متقی / محمدحسین فداعلی ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملت
۴۵ محب‌الحسن / سراج‌علی محب‌الحسن ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ سپه
۴۶ محمدی / حیدر اسحاق                           – ملت
۴۷ محمدی / علیرضا حسن                           – سپه
۴۸ محمدی / مصطفی حسن                           – سپه
۴۹ محمدی / هادی محمدقاسم ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ سپه
۵۰ موسوی / سید حامد نادر ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ سپه
۵۱ موسوی / سید ذاکر ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملی
۵۲ موسوی / سید محمد هادی ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ ملت
۵۳ موسوی / سید مرتضی ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ سپه
۵۴ موسوی هندی / سید علی طاها                           – ملت
۵۵ مومنی / سید جعفر امیر ۴۵ ۱۵                  ۶۰۰،۰۰۰ سپه
۵۶ واعظی / علیرضا محمدعیسی ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملت
۵۷ هاشمی / سید جعفر ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملت خ
۵۸ یی اسکندراف / راهب ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملت حالک
۵۹ یی اصیل سیفی‌اف ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملت حالک
۶۰ یی آزایف / خیال ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملت حالک
۶۱ یی آقالار عسگراف ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملت حالک
۶۲ یی بایرام‌اف / عصمت ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملت حالک
۶۳ یی بختیار باقراف ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملت حالک
۶۴ یی جباراف / طاهر ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملت حالک
۶۵ یی حسین‌اف / جاوید ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملت حالک
۶۶ یی خالد صفرعلی ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملت حالک
۶۷ یی زینال‌اف / علی‌الله ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملت حالک
۶۸ یی سراج‌الدین اکبراف ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملت حالک
۶۹ یی سلایف / میرعلی نریمان ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملت حالک
۷۰ یی سلیم‌اف / مهمان ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملت حالک
۷۱ یی علی‌حسن عباس‌اف ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملت حالک
۷۲ یی فقانی بنیاتو ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملت حالک
۷۳ یی گولوش‌اف / ضامر ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملت حالک
۷۴ یی محمداف / عمران محمدحسین ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملت حالک
۷۵ یی محموداف / الدنیز ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملت حالک
۷۶ یی میرزازاده / حالک ۱۵                   ۱۵۰،۰۰۰ ملت حالک
                          –
                          –
۰ ۱۲۶۰ ۹۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰            ۲۱،۷۵۰،۰۰۰

*****