توضیحات:

• مبالغ ثبت‌شده در جدول، به تومان و با حذف سه‌صفر و مبالغ جمع، به ریال می‌باشد؛
• قسط۲ مربوط به حسابداری و وام کربلا می‌باشد؛
• در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، به آقای محمدآبادی مراجعه بفرمایید؛
• پیش از هرگونه پرسش یا اعتراض، محتویات اطلاعیه شهریه را مطالعه بفرمایید.

• این لیست به‌صورت ماهیانه (حدود بیستم هر ماه قمری) آپدیت شده و گزارش ماه پیشین حذف می‌شود.

کلیات واریز:

¶ شهریه آیت‌الله خامنه‌ای:

رتبه۱ متأهل رتبه۱ مجرد مقدمات متأهل مقدمات مجرد
۹۰

¶ شهریه آیت‌الله سیستانی:

ایرانی متأهل ایرانی مجرد متفرقه متأهل متفرقه مجرد مساعده متأهل مساعده مجرد
۱۵۰ ۷۵ ۱۵۰ ۷۵ ۹۰ ۴۵

¶ شهریه آیت‌الله وحید: ایرانی و غیرایرانی، متأهل و مجرد صدوپنجاه‌هزار ریال

¶ شهریه آیت‌الله صافی: سی‌هزار ریال اضافه به لیست رهبری (نقدی و واریزی)

ریز واریز:

گزارش شهریه ماه شعبان

*****

۱. طلاب رسمی / متأهل
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رهبری صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط ۱ قسط ۲ غیبت غذا جمع حساب
۱ اچکان / اسماعیل ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۲ برزگر، محمد ابوالقاسم ۳ ۱۵۰ ۱۵  ۱,۶۸۰,۰۰۰ ملت
۳ بیات / مهدی ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۴ بیک خراسانی نیا / الیاس ۳  ۳۰,۰۰۰
۵ حکم‌آبادی / ابوالفضل ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۶ خاتمی مشهدی / سید سجاد ۳ ۱۵۰ ۱۵  ۱,۶۸۰,۰۰۰
۷ رنجبر / علی ۳ ۱۵۰ ۱۵  ۱,۶۸۰,۰۰۰ ملت
۸ روئیایی / سید جواد ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۹ زنجانی / سالار ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۱۰ سالار میل‌کاریز / محمدرضا ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۱۱ شب‌روی / سید علی ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۱۲ شریفی / علی ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۱۳ عباسی / احمد ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۱۴ عطاری / محمدبهزاد ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۱۵ محمدزاده / وحید  – ملت
۱۶ محمدی / علی غلامرضا ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۱۷ ملکی / محمدجواد ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۱۸ مومن‌زاده / سید محمد  – ملت
۱۹ نجیب باقرزاده / محمدحسین ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۲۰ نصیرالدینی / امیرحسین ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۲۱ یی فاضلی / علی ۳۲۰ ۳  ۳,۲۳۰,۰۰۰
 –
۳۲۰ ۵۷ ۵۲۵ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰  ۹,۶۲۰,۰۰۰
۲. طلاب رسمی / مجرد
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رهبری صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط ۱ قسط ۲ غیبت غذا جمع حساب
۱ ابطحی / سید علی عبدالحمید ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۲ ال سیدان / محمدجواد ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۳ آقاسی‌زاده / محمد ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۴ آقامیرزایی / سید محمد ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۵ آهی / رضا ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۶ بامشکی / سید محمدمهدی ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰
۷ باهلی / نورالدین ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۸ باهوش / سید محمدرضا ۳ ۱۵  ۱۸۰,۰۰۰ ملت
۹ بختیاری / محمدسجاد عباس ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۱۰ بوستانیان / سید حمیدرضا ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت نشود
۱۱ پهلوان / علی ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۱۲ پهلوان / محمد ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰
۱۳ ترقی‌نیا / علیرضا ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰ ملت
۱۴ ثنایی / علی ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰
۱۵ جاهد / محمدحسین ۳ ۱۵  ۱۸۰,۰۰۰ ملت کارت
۱۶ جعفری خیرآباد / هادی ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰
۱۷ جلالی صادقیان / سید احسان ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ پرداخت نشود
۱۸ حاجی قاضی تهرانی / حسن ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۱۹ حاجی قاضی تهرانی / حسین ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰
۲۰ حاجی‌زاده / سجاد ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰ ملت
۲۱ حسن‌زاده / صدرا ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰
۲۲ حسینی / سید محمد صادق ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰
۲۳ حسینی / سید محمد نصیر ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۲۴ حسینی / محسن جواد ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰
۲۵ حشمت‌پور / محمدباقر ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰
۲۶ حق‌شناس / سید محمدرضا ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰ ملت
۲۷ حیدری / محمدمحسن ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰
۲۸ خبیری / علی ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۲۹ خزاعی / سید مجتبی ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۳۰ دربان مقامی / یوسف ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰ ملت
۳۱ دهقان‌زاده / جواد ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰
۳۲ ربانی / سجاد ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۳۳ ربانی / علی ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰ ملت
۳۴ رجایی شوشتری / سید محمد ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۳۵ رحمتی شکیب / مهدی ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۳۶ رحمن‌نژاد / ابوالفضل ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰ ملت
۳۷ رحمن‌نژاد / محسن ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۳۸ رستمی / حسن ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۳۹ رضوی / سید احمد ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۴۰ رمزی / طاها ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰ ملت
۴۱ رمضانی / تقی ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۴۲ رمضانی / علیرضا ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۴۳ رنجبر / محمدمهدی ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۴۴ رهباردار / دانیال ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰
۴۵ رئوف حجار زرین / میثم ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰ ملت
۴۶ زارع سعدآباد / مرتضی ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۴۷ زره‌ساز / حسین ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۴۸ سادات فخر / سید علیرضا ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۴۹ سعادت بهشتی / سید مهدی ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰
۵۰ سلطانی / محمد ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۵۱ شاکرین / ابراهیم ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰
۵۲ شعاعی / ابوالفضل ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۵۳ شفیعی احمدآبادی / مجید ۳  ۳۰,۰۰۰
۵۴ شیخی / علی ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰
۵۵ صانع بایگی / جواد ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت (حسین)
۵۶ ضیایی / علی ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت کارت
۵۷ عباس‌نژاد / عباس ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۵۸ عبدالمالکی / حسین ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰
۵۹ عربشاهی / سید علی‌اکبر ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۶۰ علامی / محمدجواد ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۶۱ علی‌پور / سجاد ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت کارت
۶۲ غریب حسینی / محمدحسین ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰ ملت (محسن)
۶۳ فاضلی / سید علیرضا مهدی ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۶۴ فتاح / حسن ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰
۶۵ فتاح / حسین ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰ ملت
۶۶ فیض‌الله / مهدی ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۶۷ قائن‌نژاد / مهدی ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰
۶۸ قلی‌نسب / محمدسجاد ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰ ملت
۶۹ قنبرزاده / امیرحسین ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۷۰ کفاش سلیقه / محمدجواد ۳ ۱۵  ۱۸۰,۰۰۰ ملت نشود
۷۱ لطفی / رضا ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰
۷۲ مجتبوی / سید معین ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۷۳ مجتهد سیستانی / سید علی ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۷۴ مجیری طهرانی / مهدیار ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۷۵ محسنی خلیل‌آباد / محمد ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۷۶ محمدزاده / محمد ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت نشود
۷۷ مروی بهادران / سجاد ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۷۸ مستجاب الدعوه / سید علیرضا ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰
۷۹ مستجاب الدعوه / سید محمدحسین ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰
۸۰ معلم / سید محمدصادق ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۸۱ مقدسان نیشابور / محمدحسن ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۸۲ مکارمی / محمدعرفان ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰
۸۳ ملکی / محمدصادق ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰
۸۴ موسویان مقدم / سید هاشم ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۸۵ مومن‌زاده / سید رضا ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۸۶ مومن‌مقدم / مهدی ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۸۷ مهربد / حسین ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۸۸ میلانی / سید محمد ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰
۸۹ ندایی / سعید ۳  ۳۰,۰۰۰ ملت
۹۰ نژادیزد / مهدی ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۹۱ نمازی / محمد ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰
۹۲ نورایی / سید محمدجواد ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰ ملت
۹۳ واحدی حیدریان / حسین ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۹۴ هاشمی نسری / سید مجتبی محمدمهدی ۳ ۷۵ ۱۵  ۹۳۰,۰۰۰ ملت
۹۵ هاشمی‌نسب / سید امیررضا ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰
۹۶ هوشمند / مجتبی ۱۱۵ ۳ ۷۵ ۱۵  ۲,۰۸۰,۰۰۰ ملت نشود
 –
 –
 –
۲۸۷۵ ۲۸۸ ۵۸۵۰ ۱۲۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰  ۱۰۲,۲۸۰,۰۰۰
۳. طلاب غیررسمی / متأهل / متفرقه
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رهبری صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط ۱ قسط ۲ غیبت غذا جمع حساب
۱ اعظمی / ظفرالحسن فیاض‌حسین ۱۵۰ ۱۵  ۱,۶۵۰,۰۰۰
۲ توسلی / سید احمد فرمان ۱۵۰ ۱۵  ۱,۶۵۰,۰۰۰ ملت (فیض)
۳ جوادی / محمدجواد غلام‌محمد ۱۵۰ ۱۵  ۱,۶۵۰,۰۰۰
۴ رسولی / حمید مسعود ۱۵۰ ۱۵  ۱,۶۵۰,۰۰۰ ملت (نجیب)
۵ سجادی / سید حسین ۱۵۰ ۱۵  ۱,۶۵۰,۰۰۰
۶ محمدی / سید مصطفی سید سرور ۱۵۰ ۱۵  ۱,۶۵۰,۰۰۰
۷ موسوی / سید عبدالله ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰
 –
 –
۰ ۰ ۹۰۰ ۱۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰  ۱۰,۰۵۰,۰۰۰
۴. طلاب غیررسمی / مجرد / متفرقه
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رهبری صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط ۱ قسط ۲ غیبت غذا جمع حساب
۱ جعفری / غلام‌حسین محمدعلی ۷۵ ۱۵  ۹۰۰,۰۰۰ ملت
۲ خاوری / علی‌اکبر غلام‌نبی ۷۵ ۱۵  ۹۰۰,۰۰۰ ملت
۳ شریفی / لیاقت‌علی ۷۵ ۱۵  ۹۰۰,۰۰۰
۴ عرفانی / احمدحسین محمدابراهیم ۷۵ ۱۵  ۹۰۰,۰۰۰
۵ مهدوی / جعفر ۷۵ ۱۵  ۹۰۰,۰۰۰ ملت
 –
 –
 –
 –
۰ ۰ ۳۷۵ ۷۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰  ۴,۵۰۰,۰۰۰
۵. طلاب غیررسمی / متأهل / مساعده
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رهبری صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط ۱ قسط ۲ غیبت غذا جمع حساب
۱ حسینی / سید باقر حیدر ۹۰ ۱۵  ۱,۰۵۰,۰۰۰ ملت
۰ ۰ ۹۰ ۱۵ ۰ ۰ ۰  ۱,۰۵۰,۰۰۰
۶. طلاب غیرایرانی / مجرد / مساعده
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر کد صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط ۱ قسط ۲ غیبت غذا جمع حساب
۱ ابراهیمی / مهدی محمدحسین ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰
۲ احمد (رضوی) / سید یوسف عمران‌احمد ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰
۳ احمداو / احمد نجف ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰ ملت
۴ احمداو / مرتضی نجف ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰ ملت
۵ احمداو / مرحمت نجف ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰ ملت
۶ احمدی / محمد علیرضا ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰
۷ انصاری / افتخارحسین غلام‌عباس ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰
۸ انوری / عبدالرشید دلبر ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰
۹ ایمانی / زائرحسن ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰
۱۰ بالتی / احمد حسین ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰
۱۱ توسلی / حمید قاسم ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰
۱۲ توسلی / مهدی یعقوب ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰ ملت
۱۳ جوادی / غلام‌محمد محمدعلی  – ملت
۱۴ حسینی / سید جعفر ابراهیم ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰ ملت
۱۵ حسینی / سید حسن موسی ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰
۱۶ حسینی / سید حسن حسین ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰ ملت (حسین‌علی)
۱۷ حسینی / سید حسن محمدعلی ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰ ملت کارت
۱۸ حسینی / سید علی امان  –
۱۹ حسینی / سید محمدسعید عبدالصمد  – ملت
۲۰ حسینی / سید مهدی عبدالصمد  – ملت
۲۱ حسینی / محسن غلام ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰
۲۲ حسینی / یاسین ابراهیم ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰ ملت
۲۳ حق‌جو / باقر محمدقاسم  –
۲۴ حلیمی / علی‌اصغر علی‌یاور ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰
۲۵ خادمی / کاظم قربان ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰
۲۶ رحیمی / محمدحسین  –
۲۷ رضازاده / حجت محمدسعید ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰
۲۸ رضایی / حسن محمدامان ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰ ملت (توسلی)
۲۹ رضایی / مهدی محمد ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰
۳۰ سعیدی / مهدی کاظم  – ملت
۳۱ سوری‌سو / ابراهیم محمدسعید ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰
۳۲ سید / شمس الدین (موسوی)  –
۳۳ شریفی / سید رضا حسین ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰
۳۴ شمسی / شمشادعلی ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰
۳۵ صابری / محمدجعفر محمدعلی  –
۳۶ صابری / محمدیونس حبیب‌الله ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰ ملت کارت
۳۷ صادقی / سید مرتضی رضا ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰
۳۸ صالحی / سید مهدی محمد ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰
۳۹ صداقت / حمیدالله ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰
۴۰ فردوسی / عادل‌عباس ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰
۴۱ فهیمی / حسین عبدالله  – ملت
۴۲ کراری / زهیرعباس محمدجواد ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰
۴۳ متقی / محمدحسین فداعلی ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰ ملت
۴۴ محب‌الحسن / سراج‌علی محب‌الحسن ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰
۴۵ محمدی / حیدر اسحاق  – ملت
۴۶ محمدی / علیرضا حسن  –
۴۷ محمدی / مصطفی حسن  –
۴۸ محمدی / هادی محمدقاسم ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰
۴۹ موسوی / سید حامد نادر ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰
۵۰ موسوی / سید ذاکر ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰
۵۱ موسوی / سید محمد هادی ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰ ملت
۵۲ موسوی / سید مرتضی ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰
۵۳ موسوی هندی / سید علی طاها  – ملت
۵۴ مومنی / سید جعفر امیر ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰
۵۵ واعظی / علیرضا محمدعیسی ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰ ملت
۵۶ هاشمی / سید جعفر ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰ ملت
۵۷ یی اسکندراف / راهب ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰ ملت حالک
۵۸ یی اصیل سیفی‌اف ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰ ملت حالک
۵۹ یی آزایف / خیال ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰ ملت حالک
۶۰ یی آقالار عسگراف ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰ ملت حالک
۶۱ یی بایرام‌اف / عصمت ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰ ملت حالک
۶۲ یی بختیار باقراف  – ملت حالک
۶۳ یی جباراف / طاهر ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰ ملت حالک
۶۴ یی حسین‌اف / جاوید ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰ ملت حالک
۶۵ یی حسین‌اف / خانلار ۴۵ ۱۵  ۶۰۰,۰۰۰ ملت حالک
۶۶ یی خالد صفرعلی ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰ ملت حالک
۶۷ یی زینال‌اف / علی‌الله ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰ ملت حالک
۶۸ یی سراج‌الدین اکبراف ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰ ملت حالک
۶۹ یی سلایف / میرعلی نریمان  – ملت حالک
۷۰ یی سلیم‌اف / مهمان ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰ ملت حالک
۷۱ یی عباس‌اف / علی‌حسن ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰ ملت حالک
۷۲ یی فقانی بنیاتو  – ملت حالک
۷۳ یی گولوش‌اف / ضامر ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰ ملت حالک
۷۴ یی محمداف / عمران محمدحسین ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰ ملت حالک
۷۵ یی محموداف / الدنیز ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰ ملت حالک
۷۶ یی میرزازاده / حالک ۱۵  ۱۵۰,۰۰۰ ملت حالک
 –
 –
۰ ۱۲۶۰ ۸۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰  ۲۱,۴۵۰,۰۰۰

*****