حق الناس
بیشتر بخوانید

درس حق‌الناس استاد عدالتیان، ج۷

درس اخلاق با موضوع: حق الناس استاد مهدی عدالتیان بحث در رابطه با حق الناس و سی حق مؤمن بر مؤمن بود، رسیدیم به فراز: «وَ یَشْفَعُ مَسْأَلَتَه‏» یعنی واسطه مسألت او شود؛ مثلاً اگر کار برادر دینی‌ات جایی گیر کرد، شما واسطه خیر او شو و او را در سختی‌هایش تنها نگذار. «وَ یُسَمِّتُ […]

نمونه سؤالات امتحانی فقه و اصول
بیشتر بخوانید

نمونه سؤالات امتحان اصول۳، تا سال۱۳۹۳

امتحان اصول۳ (از اجتماع امر و نهی تا پایان جلد دوم) سال ۱۳۸۹ امتحان اصول۳ سال ۱۳۸۹ امتحان اصول۳ سال ۱۳۹۰ امتحان اصول۳ سال ۱۳۹۰ امتحان اصول۳ سال ۱۳۹۰ امتحان اصول۳ سال ۱۳۹۲ امتحان اصول۳ سال ۱۳۹۲ امتحان اصول۳ سال ۱۳۹۳ امتحان اصول۳ سال ۱۳۹۳ امتحان اصول۳ سال ۱۳۹۳

نمونه سؤالات امتحانی فقه و اصول
بیشتر بخوانید

نمونه سؤالات امتحان اصول۲، تا سال۱۳۹۳

امتحان اصول۲ (از ابتدا تا اجتماع امر و نهی) سال ۱۳۸۸ امتحان اصول۲ سال ۱۳۸۸ امتحان اصول۲ سال ۱۳۸۹ امتحان اصول۲ سال ۱۳۹۰ امتحان اصول۲ سال ۱۳۹۰ امتحان اصول۲ سال ۱۳۹۰ امتحان اصول۲ سال ۱۳۹۲ امتحان اصول۲ سال ۱۳۹۲ امتحان اصول۲ سال ۱۳۹۲ امتحان اصول۲ سال ۱۳۹۳ امتحان اصول۲ سال ۱۳۹۳

نمونه سؤالات قرآن و نهج البلاغه سطح یک حوزه
بیشتر بخوانید

نمونه سؤالات امتحان نهج البلاغه۱و۲و۳، تا سال۱۳۹۳

امتحان نهج البلاغه۱ سال ۱۳۹۰ امتحان نهج البلاغه۱ سال ۱۳۹۳ امتحان نهج البلاغه۲ سال ۱۳۸۹ امتحان نهج البلاغه۲ سال ۱۳۹۰   امتحان نهج البلاغه۲ سال ۱۳۹۳ امتحان نهج البلاغه۳ سال ۱۳۹۰ امتحان نهج البلاغه۳ سال ۱۳۹۰ امتحان نهج البلاغه۳ سال ۱۳۹۳

نمونه سؤال حوزه
بیشتر بخوانید

نمونه سؤالات امتحان منطق۳، تا سال۱۳۹۳

امتحان منطق۳ (صناعات خمس) سال ۱۳۸۷ امتحان منطق۳ (صناعات خمس) سال ۱۳۸۸ امتحان منطق۳ (صناعات خمس) سال ۱۳۸۸ امتحان منطق۳ (صناعات خمس) سال ۱۳۸۹ امتحان منطق۳ (صناعات خمس) ارتقائی سال ۱۳۸۹ امتحان منطق۳ (صناعات خمس) سال ۱۳۹۲ امتحان منطق۳ (صناعات خمس) سال ۱۳۹۳ امتحان منطق۳ (صناعات خمس) سال ۱۳۹۳

اعلانات امتحانات
بیشتر بخوانید

امتحانات قرآن و احکام و عقاید بهمن‌ماه

درس تاریخ درس تاریخ احکام استاد باهلی ۱۱/۱۹ عقاید۴ ۱۱/۱۹ احکام استاد کنعانی ۱۱/۲۰ عقاید استاد استادی ۱۱/۲۱ احکام استاد رجبی ۱۱/۱۸ عقاید استاد حدادی ۱۱/۲۱ احکام استاد گرالی ۱۱/۱۹ عقاید استاد باهلی ۱۱/۱۸ احکام استاد ابوالفضلی سیکل و دیپلم ۱۱/۲۱ عقاید استاد چرمچی پایه اول ۱۱/۱۸ احکام استاد صالحی ۱۱/۲۱ عقاید استاد سرودی ۱۱/۲۱ […]