واریز شهریه بانک ملت
بیشتر بخوانید

لیست شهریه ماه ذی‌الحجه ۱۴۳۷

۱٫ طلاب رسمی / متأهل ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رهبری صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط ۱ قسط ۲ غیبت غذا جمع حساب ۱ اچکان / اسماعیل ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت ۲ اسحاقی هدک / امیر ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت ۳ برزگر، محمد ابوالقاسم ۳ ۱۵۰ ۱۵ ۱،۶۸۰،۰۰۰ ملت ۴ برید نیک‌پور […]

واریز شهریه بانک ملت
بیشتر بخوانید

لیست شهریه ماه ذی‌القعده ۱۴۳۷

۱٫ طلاب رسمی / متأهل ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رهبری صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط ۱ قسط ۲ جمع حساب ۱ اچکان / اسماعیل ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت ۲ اسحاقی هدک / امیر ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت ۳ باهوش فاردقی / وحید ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت ۴ برزگر، محمد ابوالقاسم ۳ ۱۵۰ […]