بیشتر بخوانید

لیست شهریه ماه ذی‌الحجه ۱۴۳۷

1. طلاب رسمی / متأهل ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رهبری صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط 1 قسط 2 غیبت غذا جمع حساب 1 اچکان / اسماعیل 3 30،000 ملت 2 اسحاقی هدک / امیر 3 30،000 ملت 3 برزگر، محمد ابوالقاسم 3 150 15 1،680،000 ملت 4 برید نیک‌پور […]

بیشتر بخوانید

لیست شهریه ماه ذی‌القعده ۱۴۳۷

1. طلاب رسمی / متأهل ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رهبری صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط 1 قسط 2 جمع حساب 1 اچکان / اسماعیل 3 30،000 ملت 2 اسحاقی هدک / امیر 3 30،000 ملت 3 باهوش فاردقی / وحید 3 30،000 ملت 4 برزگر، محمد ابوالقاسم 3 150 […]