سامانه پیامکی اطلاع‌رسانی اخبار و شهریه و سایت

ثبت‌نام در سامانه پیامکی مدرسه خبرنامه عمومی برای عضویت در خبرنامۀ عمومی مدرسه و اطلاع از اخبار ویژه بخش آموزش، عدد ۱۳۹۵ را همراه نام و نام‌خانوادگی به شماره ۳۰۰۰۲۱۲۸۹۰۹۰۹۰ پیامک کنید. دقت کنید که هر گزینه باید در یک خط قرار بگیرد؛ مانند تصویر زیر  ↓ خبرنامه شهریه برای عضویت در خبرنامۀ شهریه مدرسه […]