درس اصول کافی استاد هزار؛ پیش‌درآمد

درس امامت روایی بر محور اصول کافی دکتر علیرضا هَزار مهم‌ترین کتابی که در زمینۀ امامت نگاشته شده است، کتاب شریف «الکافی» نوشتۀ مرحوم کلینی می‌باشد که در عصر نوّاب اربعه به نگارش درآمده است. نگارش این کتاب حدود بیست سال به طول انجامید، این کتاب در شهر ری[۱] نوشته و در بغداد عرضه و […]