لیست شهریه ماه ذی‌الحجه ۱۴۳۷

1. طلاب رسمی / متأهل
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رهبری صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط 1 قسط 2 غیبت غذا جمع حساب
1 اچکان / اسماعیل 3 30،000 ملت
2 اسحاقی هدک / امیر 3 30،000 ملت
3 برزگر، محمد ابوالقاسم 3 150 15 1،680،000 ملت
4 برید نیک‌پور / سید علیرضا 3 30،000 ملت
5 بیک خراسانی نیا / الیاس 3 150 15 1،680،000 ملی
6 جعفری / محمدرضا 3 30،000 ملت
7 حکم‌آبادی / ابوالفضل 3 30،000 ملت
8 خاتمی مشهدی / سید سجاد 3 150 15 1،680،000 ملت
9 روئیایی / سید جواد 3 30،000 ملت
10 زنجانی / سالار 3 30،000 ملت
11 سالار میل‌کاریز / محمدرضا 3 30،000 ملت
12 شاطرمشهدی / علی 3 30،000 ملت
13 شب‌روی / سید علی 3 150 15 1،680،000 ملت
14 شریفی / علی 3 30،000 ملت
15 شوکتیان، محمدحسین 350 3 3،530،000 ملت
16 عرفانیان یگانه / حسین 150 15 150 150،000 ملت
17 محمدزاده / وحید 3 30،000 ملت
18 محمدی / علی غلامرضا 350 3 3،530،000 ملت
19 مومن‌زاده / سید محمد 150 15 1،650،000 ملت
20 نجیب باقرزاده / محمدحسین 3 30،000 ملت
21 نوروزی / صادق 3 30،000 ملت
700 57 900 90 0 0 0 0 150 0 0 15،970،000
2. طلاب رسمی / مجرد
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رهبری صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط 1 قسط 2 غیبت غذا جمع حساب
1 ابطحی / سید علی عبدالحمید 115 3 80 15 2،130،000 ملت
2 اخترپور / امیرحسین 80 15 950،000 انصراف
3 اکبرپور / مجتبی 3 80 15 50 480،000 ملت
4 ال سیدان / محمدجواد 3 80 15 50 480،000 ملت
5 آقاسی‌زاده / محمد 3 30،000 ملت
6 آقامیرزایی / سید محمد 3 80 15 980،000 ملت
7 آهی / رضا 3 30،000 ملت
8 بامشکی / سید محمدمهدی 115 3 1،180،000 ملت خ
9 باهلی / نورالدین 3 80 15 30 680،000 ملت
10 باهوش / سید محمدرضا 3 80 15 980،000 ملت
11 بختیاری / محمدسجاد عباس 3 80 15 980،000 ملت
12 بوستانیان / سید حمیدرضا 3 80 15 980،000 ملت
13 بیات / مهدی 3 30،000 ملت
14 پورحسن / مصطفی 3 80 15 980،000 مهرایران
15 پهلوان / علی 3 80 15 980،000 ملت
16 پهلوان / محمد 3 80 15 980،000 مهرایران
17 ترقی‌نیا / علیرضا 15 150،000 ملت
18 ثنایی / علی 3 30،000 ملت خ
19 جاهد / محمدحسین 3 30،000 ملت خ
20 حاجی قاضی تهرانی / حسن 3 80 15 980،000 ملت
21 حاجی قاضی تهرانی / حسین 3 80 15 980،000 ملی
22 حسینی / سید محمد صادق 3 80 15 980،000 ملت (به‌نام شفیعی)
23 حسینی / محسن جواد 3 80 15 980،000 ملی
24 حسینی نیشابوری / سید محمد نصیر 3 30،000 ملت
25 خبیری / علی 3 30،000 ملت
26 خزاعی / سید مجتبی 3 80 15 980،000 ملت
27 دهقان‌زاده / جواد 3 80 15 980،000 مهرایران
28 ربانی / سجاد 3 80 15 50 480،000 ملت
29 رجایی شوشتری / سید محمد 3 30،000 ملت
30 رحمتی شکیب / مهدی 3 80 15 980،000 ملت
31 رحمن‌نژاد / محسن 3 80 15 980،000 ملت
32 رستمی / حسن 3 80 15 980،000 ملت
33 رضوی / سید احمد 3 80 15 980،000 ملت
34 رضوی / سید علی‌اصغر 3 80 15 980،000 ملت
35 رمضانی / تقی 3 15 180،000 ملت
36 رمضانی / علیرضا 3 80 15 50 480،000 ملت
37 رنجبر / علی 3 80 15 980،000 ملت
38 رنجبر / محمدمهدی 3 80 15 980،000 ملت
39 زارع سعدآباد / مرتضی 3 80 15 980،000 ملت
40 زره‌ساز / حسین 3 80 15 980،000 ملت
41 سادات فخر / سید علیرضا 3 80 15 980،000 ملت
42 سرچاهی / مهدی 3 30،000 ملت
43 سلطانی / محمد 3 80 15 980،000 ملت
44 شاکرین / ابراهیم 3 80 15 980،000 مهرایران
45 شعاعی / ابوالفضل 3 80 15 980،000 ملت
46 شفیعی احمدآبادی / مجید 3 30،000 ملت
47 شیخی / علی 3 80 15 980،000 مهرایران
48 صانع بایگی / جواد 3 80 15 980،000 ملت (به‌نام حسین)
49 عباس‌نژاد / عباس 3 80 15 980،000 ملت
50 عباسی / احمد 3 30،000 ملت
51 عبدالمالکی / حسین 3 80 15 980،000 سپه
52 عربشاهی / سید علی‌اکبر 3 80 15 980،000 ملت
53 علامی / محمدجواد 3 80 15 980،000 ملت
54 علی پور / سجاد 3 30،000 ملت خ
55 غریب حسینی / محمدحسین 115 3 80 15 2،130،000 ملت (به‌نام محمدرضا)
56 فاضلی / سید علیرضا مهدی 3 80 15 980،000 ملت
57 فتاح / حسن 3 80 15 980،000 سپه
58 فلاحی طرقی / رضا 80 15 950،000 ملت
59 فیض‌الله / مهدی 3 80 15 980،000 ملت
60 قاسمی / روح الله 3 80 15 980،000 ملت
61 قائم‌فرد / سید حجت 3 30،000 ملت
62 قائن‌نژاد / مهدی 3 80 15 50 480،000 ملی
63 قنبرزاده / امیرحسین 3 30،000 ملت
64 کظیمی / سید علی 3 80 15 980،000 انصراف
65 کفاش سلیقه / محمدجواد 3 80 15 980،000 ملت
66 مجتبوی / سید معین 3 80 15 980،000 ملت
67 مجتهد سیستانی / سید علی 3 80 15 980،000 ملت
68 مجیری طهرانی / مهدیار 115 3 80 15 2،130،000 ملت
69 محرم‌زاده / علی 3 30،000 ملت
70 محسنی خلیل‌آباد / محمد 3 80 15 980،000 ملت
71 محمدزاده / محمد 3 80 15 980،000 ملت
72 مروی بهادران / سجاد 3 80 15 980،000 ملت
73 مستجاب الدعوه / سید علیرضا 3 80 15 980،000 مهرایران
74 مستجاب الدعوه / سید محمدحسین 115 3 80 15 2،130،000 قوامین
75 معلم / سید محمدصادق 3 80 15 980،000 ملت
76 مقدسان نیشابور / محمدحسن 3 80 15 980،000 ملت
77 موسویان مقدم / سید هاشم 3 80 15 980،000 ملت
78 مومن‌زاده / سید رضا 3 30،000 ملت
79 مومن‌مقدم / مهدی 3 80 15 980،000 ملت
80 مهربد / حسین 3 80 15 980،000 ملت
81 مهربد / مرتضی 3 30،000 ملت
82 ندایی / سعید 3 30،000 ملت
83 نژادیزد / مهدی 3 80 15 980،000 ملت
84 نصیرالدینی / امیرحسین 3 80 15 980،000 ملت
85 نمازی / محمد 3 80 15 980،000 ملی
86 نوروزی نیک / علیرضا 3 30،000 ملت
87 واحدی حیدریان / حسین 3 80 15 980،000 ملت
88 هاشمی نسری / سید مجتبی محمدمهدی 3 80 15 980،000 ملت
575 255 5280 1020 0 0 0 0 280 0 0 68،500،000
3. طلاب غیررسمی / متأهل / متفرقه
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رهبری صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط 1 قسط 2 غیبت غذا جمع حساب
1 حسینی / سید کاظم سید حفیظ الله 150 15 1،650،000 ملت
2 رسولی / حمید مسعود 150 15 1،650،000 ملت (به‌نام نجیب)
3 زکی / سید محمد سید حسین‌علی 150 15 1،650،000 سپه
4 محمدی / سید مصطفی سید سرور 150 15 1،650،000 سپه
0 0 600 60 0 0 0 0 0 0 0 6،600،000
4. طلاب غیررسمی / مجرد / متفرقه
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رهبری صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط 1 قسط 2 غیبت غذا جمع حساب
1 جعفری / غلام‌حسین محمدعلی 80 15 950،000 ملت
2 صابری / جواد حسین 80 15 950،000 انصراف
3 کریمی / مجتبی احمد 80 15 950،000 سپه
4 محمدی / محمد غلام‌سخی 80 15 50 450،000 سپه
0 0 320 60 0 0 0 0 50 0 0 3،300،000
5. طلاب غیررسمی / متأهل / مساعده
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رهبری صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط 1 قسط 2 غیبت غذا جمع حساب
1
0 0 0 0 0 0 0
6. طلاب غیرایرانی / مجرد / مساعده
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر کد صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط 1 قسط 2 غیبت غذا جمع حساب
1 ابراهیمی / مهدی محمدحسین 2 15 150،000 سپه
2 احمدی / محمد علیرضا 1 50 15 650،000 ملی
3 اعظمی / ظفرالحسن فیاض‌حسین 1 50 15 650،000 سپه
4 البوغبیش / جلیل ابراهیم 2 15 150،000 ملت
5 انصاری / افتخارحسین غلام‌عباس 1 50 15 650،000 سپه
6 بالتی / احمد حسین 1 50 15 650،000 صادرات
7 بالتی / اعجازحسین محمدحسین 1 50 15 650،000 سپه
8 توسلی / حمید قاسم 1 50 15 650،000 سپه
9 توسلی / مهدی یعقوب 1 50 15 650،000 ملت
10 جوادی / غلام‌محمد محمدعلی 2 15 150،000 ملت
11 جوادی / محمدجواد غلام‌محمد 1 50 15 650،000 سپه
12 حسینی / سید باقر حیدر 1 50 15 650،000 ملت
13 حسینی / سید جعفر ابراهیم 50 15 650،000 ملت
14 حسینی / سید حسن موسی 1 50 15 650،000 سپه
15 حسینی / سید حسن حسین 1 50 15 650،000 ملت (به‌نام حسین‌علی)
16 حسینی / سید حسن محمدعلی 2 15 150،000 ملت کارت
17 حسینی / سید روح‌الله رضا 1 50 15 650،000 ملت
18 حسینی / سید علی امان 2 15 150،000 سپه
19 حسینی / سید محمد خلیل 1 50 15 650،000 سپه
20 حسینی / سید محمدسعید عبدالصمد 2 15 150،000 ملت
21 حسینی / سید مهدی عبدالصمد 2 15 150،000 ملت
22 حسینی / محسن غلام 1 50 15 650،000 سپه
23 حق‌جو / باقر محمدقاسم 2 15 150،000 سپه
24 حلیمی / علی‌اصغر علی‌یاور 2 15 150،000 صادرات
25 خادمی / کاظم قربان 1 50 15 650،000 سپه
26 خان / عمران آخون موسی 1 50 15 650،000 سپه
27 خاوری / علی‌اکبر غلام‌نبی 1 50 15 650،000 ملت
28 رضازاده / حجت محمدسعید 1 50 15 650،000 سپه
29 رضایی / حسن محمدامان 1 50 15 650،000 ملت (به‌نام توسلی)
30 رضایی / مهدی محمد 1 50 15 650،000 سپه
31 سجادی / سید حسین ابراهیم 2 15 150،000 ملی
32 سعیدی / مهدی کاظم 2 15 150،000 ملت
33 سوری‌سو / ابراهیم محمدسعید 4 15 150،000 ملی
34 سید / باقر (موسوی) مرتضی 1 50 15 650،000 سپه
35 سید / قائم‌رضا (رضوی) حسین رضاباقر 1 50 15 650،000 انصراف
36 سید / مصطفی (حسینی) هادی 1 50 15 650،000 سپه
37 شریفی / سید رضا حسین 1 50 15 650،000 سپه
38 شریفی / لیاقت‌علی غلام‌حسین 1 50 15 650،000 سپه
39 شریفی / محمدطه محمدعلی 1 50 15 650،000 سپه
40 صابری / محمدجعفر محمدعلی 5 15 150،000 ملی
41 صابری / محمدیونس حبیب‌الله 2 50 15 650،000 ملت کارت
42 صادقی / سید مرتضی رضا 1 50 15 50 150،000 صادرات (به‌نام مجاهد)
43 صالحی / سید مهدی محمد 2 15 150،000 ملی
44 عرفانی / احمدحسین محمدابراهیم 2 50 15 650،000 سپه
45 فهیمی / حسین عبدالله 2 15 150،000 ملت
46 قنبری / مصطفی محمدعلی 1 50 15 650،000 انصراف
47 متقی / محمدحسین فداعلی 2 15 150،000 ملت
48 محب‌الحسن / سراج‌علی محب‌الحسن 2 15 150،000 سپه
49 محمدی / حیدر اسحاق 2 15 150،000 ملت
50 محمدی / علیرضا حسن 1 50 15 650،000 سپه
51 محمدی / مصطفی حسن 2 15 150،000 سپه
52 محمدی / هادی محمدقاسم 1 50 15 650،000 سپه
53 مطهری / محمدکاظم محمداسحاق 1 50 15 650،000 انصراف
54 موسوی / سید حامد نادر 2 15 150،000 سپه
55 موسوی / سید محمد هادی 1 50 15 650،000 ملت
56 موسوی هندی / سید علی طاها 5 15 150،000 ملت
57 مومنی / سید جعفر امیر 1 50 15 650،000 سپه
58 مهدوی / جعفر محمد 1 50 15 650،000 ملت
59 میرزا / قمرعباس محمدعباس 1 50 15 650،000 انصراف
60 میرزا / مهدی‌عباس محمدعباس 1 50 15 650،000 انصراف
61 واعظی / علیرضا محمدعیسی 2 15 150،000 ملت
62 هاشمی / سید جعفر 2 15 150،000 ملت خ
63 یی اصیل سیفی‌اف 3 15 150،000 صادرات
64 یی آزایف / خیال 3 15 150،000 صادرات
65 یی آقالار عسگراف 3 15 150،000 صادرات
66 یی بختیار باقراف 3 15 150،000 صادرات
67 یی خالد صفرعلی 3 15 150،000 صادرات
68 یی سراج‌الدین اکبراف 3 15 150،000 صادرات
69 یی سلایف / میرعلی نریمان 3 15 150،000 صادرات
70 یی علی‌حسن عباس‌اف 3 15 150،000 صادرات
71 یی فقانی بنیاتو 3 15 150،000 صادرات
72 یی محمداف / عمران محمدحسین 3 15 150،000 صادرات
0 1950 1080 0 0 0 0 50 0 0 29،800،000

 

پست‌های هم‌سو

پاسخ دهید