درس مبانی اخلاق استاد فاضل، مقدمه

درس مبانی اخلاق

حجه‌الاسلام شیخ جعفر فاضل نیشابوری

قال رسول الله‌(صلی‌الله‌علیه‌وآله): «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاق‏».

روح هر انسامی تشنه کمال است و این کمال همان چیزی است که او را به حرکت در می‌آورد و از خمودگی به اشتیاق و سرسپردگی می‌رساند. شدت این میل در هر وجودی یک “قدر” و اندازه‌ای دارد و صد البته در هر وجودی در «جهتی» است.
یک وقتی کسی حب کمال دارد، خیلی هم دارد، به‌قدری که حاضر است از ایران لشکری بکشد و هند را فتح کند. ادعا می‌کند هیتلر است و می‌خواهد دنیا را در مشت قدرت خود حبس و خرد کند. این روح خیلی روح بزرگی است که قدر و اندازه همت آن هم خیلی بالا است؛ اما آنچه که باعث می‌شود این‌ها در راه میل به کمال خودشان حتی به کودک و مظلومی بی‌گناه هم رحم نکنند، همین اشکال و انحراف در جهت هدایت این کمال‌ها است که بزرگواری ایشان را سلب کرده است!

هدف ما در این سلسله مباحث، یادگیری و دقت در چگونگی جهت‌گیری صحیح در مسیر تکامل انسان است. اخلاق و اعتقاد صحیح دو بال پرگشودن است که هرکدام بدون دیگری جزیی ناکارآمد در پرورش حقیقی است. مجتهدی که طبق موازین دقیق اصول فقه فتوایی صادر می‌کند، چنانچه احیانا در اعتقادات ضعف یا انحرافی داشته باشد، فتوایی می‌دهد که گاهی ممکن است همه را متحیر کند و این خود تأثیر اعتقاد صحیح در بطن عمل است!

اصول اخلاقی که در درس‌های آتی ارائه خواهد شد، همان جهت‌گیری صحیح را در عمل و تفکرات درونی انسان تبیین می‌کند تا در مسیر کمال انسانیت، دچار انحراف نشویم که در این صورت گرچه قدر و اندازه همت ما بسیار باشد لکن نه‌تنها در مسیر تکامل ناقص عمل کرده‌ایم؛ بلکه، زیان و ضرر ما برای جامعه نیز بیشترهم خواهد بود.

پس، آنچه ارائه خواهد شد همین جهت‌گیری صحیح توأم با مسائل اعتقادی است (زیرا چنانچه گفته شد، اعتقاد فاسد نتیجه‌ای فاسد می‌دهد و هرچند که جهت، صحیح و قدرهمت، زیاد باشد، بازهم در نتیجه رفتاری ما تأثیری نامطلوب می‌گذارد).

۹۵۰۶۲۵

مقرر: محسن حسینی

پست‌های هم‌سو

پاسخ دهید